2013-10-31

Upowszechniamy rezultaty projektu „PI: Fundusz Pożyczkowy ES”

Zakończyliśmy już wszystkie zaplanowanie spotkania w ramach upowszechniania wyników projektu „PI: Fundusz Pożyczkowy ES”. Ostatnie dwa spotkania odbyły się 29.10.2013r. w Bydgoszczy oraz 30.10.2013r. w Świeciu.

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować za gościnę i pyszny poczęstunek w ramach przerwy kawowej naszym gospodarzom – Spółdzielni Socjalnej „Kreatywni” z Bydgoszczy oraz Stowarzyszeniu „Inkubator Przedsiębiorczości” ze Świecia a także księdzu Markowi Borzyszkowskiemu z Centrum Ekonomii Społecznej „POMOST” za bardzo ciekawą prezentację dotyczącą doświadczeń CES POMOST z pożyczką udzieloną w ramach projektu.

Podczas spotkań omówiliśmy przebieg projektu, jego rezultaty oraz testowane i aktualne parametry pożyczek. Duża część uczestników była zainteresowana wnioskowaniem o pożyczkę a podczas przerw wywiązały się bardzo ciekawe dyskusje, uważamy więc spotkania upowszechniające za bardzo owocne.

Mimo zakończenia zaplanowanych spotkań, do końca listopada 2013r. nadal jesteśmy na etapie upowszechniania, udzielania informacji oraz starania się o to aby produkt trafił do jak najszerszego grona zainteresowanych osób. Zapraszamy do kontaktu:

  • organizacje pozarządowe
  • Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Jesteśmy otwarci na propozycje spotkań, prosimy o kontakt osoby zainteresowane otrzymaniem publikacji w wersji papierowej lub dodatkowych informacji na temat możliwości otrzymania pożyczki:

Aleksandra Kwiatkowska,
o.kwiatkowska@cistorsps.pl
Tel. 56 654 92 79

Ponadto do pobrania z naszej strony internetowej jest publikacja, instrukcja stosowania produktu oraz 17 dokumentów stanowiących produkt finalny, wypracowane w rezultacie projektu „PI: fundusz Pożyczkowy ES”.

drukuj  
Nasi partnerzy: