2013-11-21

Kolejne fundusze będą udzielać poręczeń!

Październik i listopad jest czasem podsumowania projektu PI: Fundusz Pożyczkowy ES.  Zainteresowanie wdrożeniem produktu Pożyczka z poręczeniem dla PES, po Kujawsko-Pomorskim Funduszu Poręczeń Kredytowych, wyraziły kolejne Fundusze z województwa.

21 października 2013 roku podczas Konferencji upowszechniającej Projekt została podpisana umowa współpracy pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym a Toruńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych.

18 listopada nastąpiło podpisanie umowy współpracy z Grudziądzkimi Poręczeniami Kredytowymi, dzięki czemu Podmioty Ekonomii Społecznej w kujawsko-pomorskiego mogą obecnie liczyć na wsparcie w postaci poręczenia od jednego z trzech funduszy poręczeniowych. Instrument finansowy w postaci pożyczki był dotąd niedostępny dla PES, a jeszcze większy problem w uzyskaniu kredytu lub pożyczki miały te podmioty, które nie prowadziły działalności gospodarczej.

Podpisanie umowy współpracy pomiędzy K-PFP a GPK odbyło się w miejscu symbolicznym, tj. prowadzonym przez Grudziądzkie Centrum Ekonomii Społecznej POMOST Barze Flisak, na którego działalność przeznaczona została pierwsza pożyczka z poręczeniem w ramach projektu: Fundusz Pożyczkowy ES. W wydarzeniu tym uczestniczyli również przedstawiciele POMOSTu oraz innych podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Grudziądza. Wsparcie, w postaci poręczenia do 50% wartości pożyczki, w znaczący sposób ułatwia Stowarzyszeniom, Fundacjom, Spółdzielniom Socjalnym i inny podmiotom ekonomii społecznej dostęp do finansowania zwrotnego jakim jest pożyczka. Więcej o pożyczkach dla PES oraz aktualne parametry pożyczki na stronie internetowej: www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce oferta PES.

18 listopada w Świeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości miało miejsce spotkanie reprezentacji K-PFP z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat możliwości ubiegania się o pożyczkę przez te podmioty ekonomii społecznej, które nie prowadzą działalności gospodarczej a jedynie odpłatną lub nieodpłatną statutową. Takimi podmiotami są Lokalne Grupy Działania. Większość z nich potrzebuje środków na bieżącą działalność w okresie, kiedy oczekują na przekazanie transzy dotacji. Oferta K-PFP jest przeznaczona m.in. dla PES znajdujących się takiej sytuacji. Podmioty te, oprócz aktualnej oferty, otrzymały podręcznik dla PES z formularzami oraz opisem, jak je stosować. 

drukuj  
Nasi partnerzy: