2013-12-03

Podsumowanie projektu „PI: Fundusz Pożyczkowy ES”

Zakończył się projekt „PI: Fundusz Pożyczkowy ES”, w wyniku którego wypracowano procedurę oraz dokumenty potrzebne do udzielania pożyczek oraz pożyczek z poręczeniem podmiotom ekonomii społecznej (czyli m.in. stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom socjalnym, lokalnym grupom działania, klubom sportowym).    

Projekt trwał od 1.01.2012 do 30.11.2013 i miał na celu wzmocnienie trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej poprzez poszerzenie możliwości korzystania PES ze zwrotnego finansowania zewnętrznego.

W wyniku realizacji projektu m.in:

  • 10 PES złożyło 11 wniosków o pożyczkę,
  • udzielono na chwilę obecną 6 pożyczek na kwotę 294 tys. zł,
  • z usług Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego skorzystały 64 PES, odbyło się 31 spotkań doradczych,
  • zarejestrowano 31 uwag do wstępnej wersji produktu i dokonano 114 zmian w dokumentach.
     

W rezultacie powstały procedury gotowe do wdrożenia przez zainteresowane instytucje planujące udzielanie pożyczek dla PES (np. fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki, jednostki samorządu terytorialnego). Partner projektu natomiast na stałe włączył do swojej oferty  pożyczki dla PES, w wypracowanej w projekcie formule.

Fundusz nawiązał ponadto współpracę z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Poręczeń Kredytowych, Toruńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych oraz Grudziądzkim Funduszem Poręczeń Kredytowych, dzięki czemu możliwe są zabezpieczenia pożyczek w postaci poręczeń dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub posiadających status organizacji pożytku publicznego. 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o projekcie, które dostępne są na stronach internetowych Lidera oraz Partnera.

Publikacja podsumowująca projekt, zawierająca wypracowany produkt (dokumenty i procedurę) oraz poradniki skierowane do podmiotów wnioskujących i udzielających pożyczki jest dostępna pod linkiem.

Zapraszamy do korzystania z wypracowanych rozwiązań! W razie pytań, chętnie udzielimy dodatkowych informacji.

drukuj  
Nasi partnerzy: