2014-03-03

Zakończyliśmy II edycję projektu "Przystanek Stokrotkowa 22"

 
28 lutego o godzinie 16:00 w Domu Muz przy ulicy Podmurnej 1/3 w Toruniu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Przystanek Stokrotkowa 22”, podczas którego uczestnicy II edycji projektu odebrali zaświadczenia ukończenia Centrum Integracji Społecznej.

Projekt realizowany był od kwietnia 2012 r. przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy  i skierowany był do osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łącznie w projekcie wzięło udział 102 uczestników (63 kobiety i 39 mężczyzn), w tym połowa to osoby po 50 roku życia. Projekt ostatecznie ukończyły 74 osoby, z tego 55 uzyskało zatrudnienie bezpośrednio po zakończeniu projektu (74% wszystkich absolwentów).
 

Uczestnicy projektu „Przystanek Stokrotkowa 22”, przez 10 m-cy zdobywali kwalifikacje w jednej z czterech grup zawodowych: gastronomiczno-hotelarskiej, opiekunów osób zależnych, porządkowej oraz budowlano-porządkowej. Podczas trwania projektu uczestnicy otrzymali kompleksowe wsparcie przygotowujące ich do wejścia na rynek. W ramach części zawodowej odbywała się praktyczna i teoretyczna nauka zawodu, w tym szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem oraz praktyki u pracodawców. Z kolei część społeczna obejmowała cykl szkoleń podnoszących kompetencje ogólne: trening interpersonalny, doradztwo zawodowe, trening gospodarowania własnymi środkami, szkolenie z zakresu obsługi komputera, warsztaty edukacji zdrowotnej, itp. Ponadto wszyscy uczestnicy zostali objęci pośrednictwem pracy. Zamieszcamy również prezentację podsumowującą projekt.

Projekt „Przystanek Stokrotkowa 22” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
pdfPrezentacja podsumowująca projekt
drukuj  
Nasi partnerzy: