2014-05-21

Organizacje pozarządowe też mogą wziąć pożyczkę!

Podmioty Ekonomii Społecznej  mogą uzyskać pożyczkę lub pożyczkę z poręczeniem gdy:

  • prowadzą działalność gospodarczą, działalność statutową odpłatną lub nieodpłatną,
  • posiadają zdolność do spłaty pożyczki,
  • mają  siedzibę i prowadzą działalność na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.

Pożyczka może zostać udzielona na cele obrotowe, obrotowo-inwestycyjne albo inwestycyjne,  bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej lub działalności statutowej Wnioskodawcy.

Dla organizacji pozarządowych przygotowane są korzystne warunki:

  • długi okres spłaty pożyczki - do 60 miesięcy
  • skrócony okres oczekiwania na decyzję – 10 dni od daty dostarczenia kompletnego wniosku
  • niskie oprocentowanie kredytu i ewentualnego poręczenia

Szczegółowe informacje oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów uzyskają Państwo w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym, bezpośrednio kontaktując się z Panią Izabelą Kowalską.

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Punkt Konsultacyjno-Doradczy
ul. Stokrotkowa 22, pokój 17.
87-100 Toruń
Tel: 533 321 735
e-mail: punkt@cistorsps.pl

Projekt „Punkt Konsultacyjno–Doradczy – pożyczki dla III sektora” realizowany jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA oraz Kujawsko Pomorskim Funduszem Pożyczkowym, a współfinansowany jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

drukuj  
Nasi partnerzy: