Opis projektu

Opis projektu: Zadanie realizowane jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne; Obszar wsparcia: 3. Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Okres realizacji projektu: 01.06.2012 – 15.12.2012 Wartość projektu: 38 855,00 zł Źródło finansowania: 33 155,00 zł – PO FIO 5 700,00 zł – Środki Własne Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych 25 mieszkańców Gminy Toruń zagrożonych marginalizacją społeczną, uczestniczących w Centrum Integracji Społecznej (CIS) prowadzonym przez projektodawcę. Główne działania: Niniejszy projekt stanowi uzupełnienie działań prowadzonych w CIS. W ramach projektu przewiduje się 3 komponenty wsparcia uczestników: Profilaktykę uzależnień (zajęcia prowadzone w dwóch grupach) Alternatywne formy spędzania czasu wolnego Ścieżka fakultatywna (każdy uczestnik bierze udział w dwóch spośród trzech fakultetów): a) Prawa obywatela i prawa konsumenta b) Ekonomia społeczna w pigułce c) Szkoła rodzica
drukuj  
Nasi partnerzy: