2014-07-16

Toruńskie NGO oraz Administracja Lokalna debatowały o dalszej współpracy.

 
11 lipca 2014r. przedstawiciele Administracji Lokalnej oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej z Torunia uczestniczyli w debacie dotyczącej realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej, który to program wprowadzany jest w życie przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. 
 
Podczas spotkania omówiono działania zrealizowane w ramach testowania programu, zaprezentowano wnioski z zewnętrznego badania ewaluacyjnego oraz przedyskutowano możliwość dalszej współpracy AL i PES oraz kolejne zastosowania Toruńskiego Programu Współpracy.
 
Dziękujemy wszystkim obecnym za aktywny udział w debacie oraz bardzo ciekawe wnioski i rekomendacje.
 
W załączeniu przekazujemy Państwu cały raport z badania ewaluacyjnego oraz dwie prezentacje z debaty – pierwsza o działaniach w ramach Programu, a druga podsumowująca badanie ewaluacyjne.

 

pdfProjekt - prezentacja TPW
pdfEwaluacja - prezentacja TPW
pdfEwaluacja zewnętrzna - raport końcowy
drukuj  
Nasi partnerzy: