2014-08-14

Zatrudnimy specjalistę ds. rekrutacji i szkoleń

W związku z prowadzoną działalnością CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu poszukuje specjalisty ds. rekrutacji i szkoleń.
 
Zakres obowiązków:
  • rekrutacja uczestników,
  • organizacja szkoleń i kontaktem z uczestnikami, 
  • prowadzenie dokumentacji projektowej,
  • bieżące monitorowanie wydatków, 
  • opisywanie faktur,
  • sporządzanie bieżących analiz i sprawozdań, 
  • przygotowanie wniosków o płatność w części merytorycznej i finansowej
Wymagania: doświadczenie przy organizacji i koordynacji szkoleń, doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów, dyspozycyjność w weekendy, samodzielność i nastawienie na realizację celów.
 
Wymagane dokumenty:
  • curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883),
  • list motywacyjny dotyczący przyjęcia do pracy,
  • kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i kompetencje.
 
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie CISTOR Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22 lub przesłać na adres cistor@cistorsps.pl
 
drukuj  
Nasi partnerzy: