2014-08-26

Poszukujemy: specjalistę ds. promocji i rekrutacji

W związku z realizacją projektu pn. Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES" CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne poszukuje pracownika na następujące stanowisko pracy:

SPECJALISTA DS. PROMOCJI, REKRUTACJI

Wymiar czasu pracy: etat

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wyższe  wykształcenie,
 • doświadczenie w prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych,
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów w ramach PO KL, sporządzaniu wniosków o płatność, wypełnianiu formularza PEFS,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS OFFICE 2007, Internet) oraz urządzeń biurowych,
 • samodzielne i szybkie podejmowanie decyzji.

Zakres obowiązków:

 • organizacja konferencji, seminarium w ramach projektu oraz rekrutacja uczestników,
 • przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych projektu,
 • prowadzenie dokumentacji projektu dot. działań promocyjnych,
 • stała współpraca z podmiotami ekonomii społecznej, pracownikami Urzędu Miasta Torunia oraz innymi pracownikami w zakresie obiegu dokumentacji i informacji w ramach powierzonego stanowiska.

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883),
 • List motywacyjny dotyczący przyjęcia do pracy.

Forma, miejsce i termin składania ofert: Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: m.ignaszczak@cistorsps.pl lub złożyć w sekretariacie CISTOR Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne.


Oferty należy składać w terminie do  09.09.2014 do godz. 15:00.

Dodatkowe informacje: Monika Ignaszczak (56) 654 92 79; m.ignaszczak@cistorsps.pl

drukuj  
Nasi partnerzy: