Aktualności

  
Zakończyliśmy akcję zbierania  darów dla zwierząt z toruńskiego schroniska!

Kochani, z wielkim sukcesem zakończyliśmy akcję zbierania  darów dla zwierząt z toruńskiego schroniska.

Szukamy pracowników!

W związku z realizacją projektów zatrudnienia socjalnego CISTOR SPS poszukuje psychologa oraz specjalisty ds. reintegracji.

PODZIEL SIĘ KOCYKIEM!!!

 

 

Organizujemy akcję zbierania  kocy, kołder, poduch i karmy dla zwierząt.

 
SPOTKANIE ROZWIJAJĄCE DLA WOLONTARIUSZY

08 GRUDNIA BR. ODBYŁO SIĘ   SPOTKANIE ROZWIJAJĄCE DLA WOLONTARIUSZY !

Poszukujemy pracowników!

W związku z realizacją projektów zatrudnienia socjalnego CISTOR SPS poszukuje pracowników na stanowiska: pracownik socjalny specjalista rynku pracy, instruktor zawodu/trener pracy w profilu gastronomicznym.

Zajęcia psychoedukacyjne ze środków marszałkowskich

W związku z realizacją zadania „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko - pomorskim” uczestnicy CISTOR, biorą udział w kolejnych zajęciach.

Awaria linii telefonicznej

W związku z awarią linii telefonicznej prosimy w najbliższych dniach kontaktować się z nami pod numerem (56) 658 55 20.

Szukamy pracowników!

W związku z realizacją projektów zatrudnienia socjalnego CISTOR SPS poszukuje pracowników: specjalisty rynku pracy i pracownika socjalnego.

2020-03-13 WAŻNE
Nowy projekt z funduszy gminnych

"Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych” to zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń.

Szukamy pracowników!

W związku z realizacją nowych projektów CISTOR SPS poszukuje pracowników. CV przesyłać można do 18.02.2020 na adres mailowy cistor@cistorsps.pl.

Zapraszamy do udziału w projekcie dla seniorów

Trwa rekrutacja do projektu "Aktywni 60+" finansowanego z funduszy unijnych.

16 i 17 grudnia br. odbyły się spotkania rozwijające dla wolontariuszy

Podczas jednego ze spotkań uczestnicy  mieli okazję wzmocnić swoje kompetencje, pochylić się nad (..)

 

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI KLUBU SAMOPOMOCY "WRZOS"

Z wielką przyjemnością informujemy o kontynuacji działalności Klubu Samopomocy "Wrzos".

16 i 17 grudnia br. realizujemy  spotkania rozwijające dla wolontariuszy !

Chcesz wzmocnić swoje kompetencje, rozwinąć nowe umiejętności w zakresie pracy wolontariackiej?  To spotkanie (...)

23 października br. odbyło się  szkolenie podstawowe dla wolontariuszy

Podczas szkolenia uczestnicy  poznali jakie są rodzaje i formy wolontariatu. Pogłębili swoją wiedzę w zakresie prawnych (..) 

Już 23 października br. Odbędzie się szkolenie podstawowe dla wolontariuszy!

Jesteś zainteresowana/y  podjęciem aktywności wolontariackiej?  To szkolenie jest dla Ciebie!

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu wspierającego wolontariat!

Korpus Solidarności to wieloletni program rządowy, który wspiera wolontariuszy i angażuje organizacje pozarządowe. 

W związku z realizacją projektu, pn.  „Stokrotka Przyszłość – program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX - "Solidarne społeczeństwo", Działanie 9.2. – „Włączenie”, Poddziałanie 9.2.1. - "Aktywne włączenie społeczne"), CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę samochodu ciężarowego.

drukuj  
Nasi partnerzy: