Dla komorników

 

Informacja dla Komorników przy Sądzie Rejonowym

W związku z wejściem w dniu 24.10.2015 r. w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległ art. 833 § 6 k.p.c. i dodano art. 831 ust. 1 pkt 9 k.p.c.
W nowym stanie prawnym świadczenie integracyjne w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.) nie podlega egzekucji.

 

drukuj  
Nasi partnerzy: