2016-11-02

Pierwsze posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego oraz spotkanie Konwentów Centrów i Klubów Integracji Społecznej

 

W dniach 26-27 października 2016 r.  w Ośrodku IRSS w Białobrzegach odbyło pierwsze posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego powołanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na mocy przepisu art. 18 d i art. 18 e ustawy
z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.).

Rada Zatrudnienia Socjalnego to 14 osób powołanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki, reprezentujących podmioty zatrudnienia socjalnego, wojewodów oraz organizacje społeczne i zawodowe. Funkcję Przewodniczącej Rady powierzono Pani M. Kowalskiej (CISTOR Toruń), Wiceprzewodniczącej Pani E. Żmudzie (WCI Wrocław), a Sekretarza Rady Ks. S. Słowikowi (CIS Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach).

Pierwszemu posiedzeniu Rady towarzyszyło także spotkanie reprezentantów środowiska centrów i klubów integracji społecznej. Członkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego mieli doskonałą okazję do poznania dorobku działalności Ogólnopolskiego Konwentu CIS/KIS, Pomorskiego Konwentu CIS/KIS, Zachodniopomorskiego Konwentu CIS oraz Konwentu KIS/CIS Lubelszczyzny.

W załączeniu materiały informacyjne platform współpracy.

pptxkonwent-kis-cis-lubelszczyny
pptxpomorski-konwent-cis-kis
pptxogolnopolski-konwent-cis-kis
drukuj  
Nasi partnerzy: