Organizacje stanowią prawo


Kompetencje eksperckie w NGO – projekt „Organizacje stanowią prawo”

 

Organizacje pozarządowe mają do wypełnienia wiele ról w społeczeństwie – wśród nich jest także rola rzecznika grup słabiej reprezentowanych i rzecznika ważnych, ale niedocenionych społecznie spraw. Formą takiego rzecznictwa jest wpływanie na stanowienie prawa. I to właśnie na nim koncentruje się projekt „Organizacje stanowią prawo”.

Projekt powstał z myślą o członkach, pracownikach i wolontariuszach organizacji pozarządowych z regionu. Osoby zaangażowane w organizacjach, pracując oddolnie, działając na rzecz osób i spraw, które rzadko są dyskutowane publicznie, widzą niedostatki i słabości obowiązujących rozwiązań prawnych. A dzięki doświadczeniom i przemyśleniom potrafią także wskazać co i jak należy w tych rozwiązaniach naprawić. I właśnie tę wiedzę i to doświadczenie chcemy zamienić na konkretne zmiany w prawie.

Co to oznacza dla osoby zainteresowanej uczestnictwem w projekcie i jak wygląda w praktyce? Bardzo prosto, bo też podstawową formą aktywności projektowej są warsztaty. Ale warsztaty te są nietypowe i stanowią tylko pierwszy krok aktywności uczestników projektu.  Warsztat to dwudniowe spotkanie dla 10-osobowej grupy zainteresowanej powstawaniem lub zmianą prawa w danym obszarze i na konkretnym poziomie administracyjnym (lokalnie, na szczeblu województwa lub na szczeblu ogólnopolskim). W wyniku każdego warsztatu powstaje tzw. scenariusz wprowadzenia zmiany, czyli pomysł uczestników warsztatu na przeprowadzenie konkretnych działań rzeczniczych na rzecz wprowadzenia lub zmiany wybranych regulacji prawnych. Na realizację każdego pomysłu zagwarantowaliśmy środki finansowe, dzięki czemu działania te będą miały swoich gospodarzy (oraz opiekuna) a przede wszystkim – będą skuteczne.

Dla przedstawicieli NGO najbardziej zainteresowanych zdobywaniem kompetencji eksperckich i udziałem w procesach stanowienia prawa przygotowaliśmy Szkołę Stanowienia Prawa, która realizowana jest w formule pięciu spotkań dwudniowych na przestrzeni pół roku. Absolwenci Szkoły przystępują do Forum Dobrego Prawa i stają się swoistym zapleczem eksperckim dla III sektora w województwie kujawsko-pomorskim.

Do udziału w projekcie zaproszonych jest 350 przedstawicieli NGO (ich członków, pracowników i wolontariuszy) z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy chcą zdobywać kompetencje i wiedzę z zakresu znajomości systemu prawa i podstawowych reguł tworzenia przepisów, umiejętności analizowania przepisów i wyciągania wniosków, wspólnego działania w grupie oraz rzecznictwa interesów.

drukuj  
Nasi partnerzy: