2018-02-13

Trening Interpersonalny - moje prawa.

Podczas zajęć uczestnicy nabywają umiejetności interpersonalne - społeczne, które pomagają w nawiązaniu i podtrzymywaniu relacji z innymi ludźmi. Nabyte kompetencje przekładają się na asertywność, umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz efektywnym zarządzaniem czasem.

Projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

drukuj  
Nasi partnerzy: