2018-03-05

Projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej" - edycja II.

Od 01.03.2018 r. ruszyła druga edycja projektu "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej". Nasi uczestnicy biorą udział w zajęciach integracyjnych, które dają im możliwość poznania siebie bliżej. Każdy ma okazję przedstawić swoją autoprezentację na forum grupy. W cotygodniowych cyklach każdy uczestnik będzie nabywał nowe umiejętności i rozwijał obecne.

 

Projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

drukuj  
Nasi partnerzy: