Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w programie.

Obecnie trwa nabór uczestników do Centrum Integracji Społecznej. Program jest przeznaczony dla mieszkańców Torunia oraz powiatu toruńskiego, mających trudności ze znalezieniem pracy. Uczestnicy programu będą objęci specjalistycznym wsparciem w zakresie reintegracji społecznej (m.in.: trening interpersonalny, trening poszukiwania pracy, warsztaty z podstaw obsługi komputera, poradnictwa indywidualne) oraz w zakresie reintegracji zawodowej w 2 profilach: porządkowo-ogrodniczo-usługowym i gastronomiczno-usługowym. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane 

drukuj  
Nasi partnerzy: