2019-01-11

CIS Gminny 2

Od 01.01.2016 do 31.12.2018 realizowaliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne". Zadanie to było współfinansowane przez Gminę Miasta Torunia.
 

Zadanie było  współfinansowane przez Gminę Miasta Torunia. Celem projektu było zwiększenie szansy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na usamodzielnienie poprzez reintegrację zawodową i społeczną. Głównymi działaniami projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa.

W skład reintegracji zawodowej wchodzą szkolenia teoretyczne i praktyczne w profilu zawodowym: porządkowo - ogrodniczym.

Natomiast reintegracja społeczna składała się z: treningu interpersonalnego doradztwa zawodowego zajęć komputerowych treningu gospodarowania własnymi środkami.

Projekt skierowany był  do mieszkańców Torunia, którzy byli osobami:

  • bezrobotnymi (osoby długotrwale bezrobotne)
  • nieaktywnymi zawodowo m.in. z powodu: - niepełnosprawności - ukończonej terapii uzależnień - opuszczenia zakładu karnego - bezdomności.
drukuj  
Nasi partnerzy: