Wypracowany w projekcie Model przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa

ZINTEGROWANY KOMPLEKSOWY MODEL PRZECIWDZIAŁANIA DZIEDZICZENIU BIEDY WSPIERAJĄCY CAŁĄ RODZINĘ 
W JEJ NAJBLIŻSZYM SĄSIEDZTWIE - innowacyjny, kompleksowy i niepowtarzalny model wypracowany w projekcie Strefa Miejskich Inspiracji...:)
 
 

Model został przygotowany przez specjalnie powołany do tego celu Zespół Roboczy w którym zasiadali:

oprzedstawiciele lidera  i partnera, 
oreprezentanci instytucji miejskich i interesariuszy,
omieszkańcy zdegradowanego obszaru, 
oeksperci zewnętrzni z dziedziny wykluczenia społecznego.

Na każdym spotkaniu obecny był  asystent rodziny, osoba która na co dzień ma kontakt z osobami z kręgu dziedziczenia ubóstwa, zna ich problemy i potrzeby, pomaga im i wspiera w rozwiązywaniu trudności życiowych oraz kiedy trzeba jest ich rzecznikiem i przedstawicielem.

Model został wypracowany zgodnie z zasadą empowerment - odbiorcy oraz użytkownicy modelu brali udział zarówno w tworzeniu rozwiązań, jak i ich ocenie i modyfikowaniu

W 20-to osobowym zespole roboczym:

- 13 osób to mieszkańcy Chełmży czyli przedstawiciele społeczności lokalnej,

- 7 osób reprezentowało użytkowników (MOPS, PUP, UM Chełmża, NGO-LGD),

- 3 osoby to  interesariusze (kurator, policja, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

- 4 osoby z grona bezpośrednich odbiorców,

- 1 osoba reprezentowała sąsiedztwo odbiorców,

- 6 osób to eksperci zewnętrzni (psycholog, socjolog, pedagog, terapeuta).

 

Zespół Roboczy pracował nad konstrukcją modelu w kilku etapach:

•praca nad ogólną koncepcją modelu,
•spotkanie w szerszym gronie z przedstawicielami lokalnych instytucji i mieszkańcami środowiska doświadczającego problemów społecznych ,
•praca w podzespołach roboczych nad szczegółowymi rozwiązaniami:

  - Bezrobocie i aktywizacja zawodowa,
  - Problemy rodzinne ,
  - Szanse życiowe dzieci i młodzieży,
  - Relacje społeczne, integracja międzypokoleniowa,
  - Współpraca międzyinstytucjonalna.

•konsultacja roboczej wersji wypracowanego rozwiązania z grupą odbiorców - mieszkańców wybranych kwartałów ulic,
•konsultacja wypracowanej innowacji z szeroką grupą użytkowników i odbiorców,
•opracowanie ostatecznej wersji modelu, uwzględniającej efekty konsultacji.

 

Model został złożony 13.07.2017r. i po małych poprawkach i rekomendacjach Grupy Sterującej ostatecznie zatwierdzony 1.03.2018r.

pdfMODEL_PRZECIWDZIAL_DZIEDZICZENIU_BIEDY_CISTOR_SPS.pdf
pdfZALACZNIK_nr_1_Raport_z_poglebionej_diagnozy_terytorium.pdf
pdfZALACZNIK_NR_2_Przyklady_cwiczen_stosowanych_w_zajeciach_teatralnych_z_dziecmi.pdf
pdfZALACZNIK_nr_3_Przyklady_cwiczen_do_proponowanych_tematow_podczas_Akademii_Superbohatera..pdf
pdfZALACZNIK_nr_4_____Scenariusz_treningu_crossfit_jako_przyklad_zajec_rozwoju_fizycznego.pdf
pdfZALACZNIK_nr_5_____przykladowe_tematy_na_zajecia_wzmacniajacych_z_mlodzieza..pdf
pdfZALACZNIK_nr_6_-_Program_Akademii_Lidera.pdf
pdfZALACZNIK_nr_7_-_Program_Warsztatow_Rodzice_na_miare_czasow.pdf
pdfZALACZNIK_nr_8_-_Przyklady_dan_dla_6_osob__w_okreslonym_budzecie_10-15zl,_15-20zl,_20-25zl..pdf
pdfZALACZNIK_nr_9_Wzor_deklaracji_wspolpracy_partnerskiej.pdf
pdfZALACZNIK_nr_10_-__Program_szkolenia_dla_Lokalnych_Liderow..pdf
pdfZALACZNIK_nr_11_-_Wzor_porozumienia-_gmina_z_wlasnymi_jednostkami.pdf
pdfZALACZNIK_nr_12_-_Wzor_ogloszenia_konkursu_i_zasad_wyboru_organizacji.pdf
pdfZALACZNIK_nr_13_-_Przykl._progr._wyjazdu_integracyjnego.pdf
pdfZALACZNIK_nr_14_____Instrukcja_Regulamin_przyznawania____bonu_talentu___.pdf
pdfZALACZNIK_nr_15_-_Wzor_kwestionariusza_rekrutacyjnego.pdf
pdfZALACZNIK_nr_16_1.1_kwestionariusz_wywiadu_dzieci_talenty.pdf
pdfZALACZNIK_nr_16_1.2_kwestionariusz_obserwacji_dzieci_talenty.pdf
pdfZALACZNIK_nr_16_2.1_kwestionariusz_wywiadu_z_rodzicem_dzieci_funkcjonowanie.pdf
pdfZALACZNIK_nr_16_2.1_kwestionariusz_wywiadu_z_rodzicem_dzieci_funkcjonowanie.pdf
pdfZALACZNIK_nr_16_2.2_kwestionariusz_obserwacji_dzieci_funkcjonowanie.pdf
pdfZALACZNIK_nr_16_3.0_kwestionariusz_wywiadu_dzieci_nauka.pdf
pdfZALACZNIK_nr_16_4.0_dziennik_obserwacji_z_zajec_Akademii_Lidera.pdf
pdfZALACZNIK_nr_16_5.0_kwestionariusz_wywiadu_mlodziez_funkcjonowanie.pdf
pdfZALACZNIK_nr_16_6.0_kwestionariusz_wywiadu_mlodziez_aktywnosc_spoleczna.pdf
pdfZALACZNIK_nr_16_7.0_kwestionariusz_wywiadu_dorosli_motywacja.pdf
pdfZALACZNIK_nr_16_8.0_kwestionariusz_wywiadu_dorosli_zasoby.pdf
pdfZALACZNIK_nr_16_9.0_kwestionariusz_wywiadu_dorosli_funkcjonowanie.pdf
pdfZALACZNIK_nr_16_10.0_kwestionariusz_wywiadu_instytucje_wspolpraca.pdf
pdfZALACZNIK_nr_16_11.0_ankieta_instytucje_kompetencje_wspolpraca.pdf
pdfZALACZNIK_nr_16_12.0_kwestionariusz_wywiadu_instytucje_zmniejszenie_problemow_spolecznych.pdf
drukuj  
Nasi partnerzy: