2018-10-29

KRAJOWA SIEĆ REINTEGRACJI

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne uprzejmie informuje, że w ramach projektu pn.: „Krajowa Sieć Reintegracji –wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego  w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” (Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji), który jest realizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w partnerstwie z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej powstała BIBLIOTEKA PROJEKTU KSR, która jest dostępna pod adresem:  https://www.ipiss.com.pl/?projekt-badawczy=biblioteka-projektu

Projekt jest realizowany od 01-10-2017 do 30-09-2019. Celem projektu jest wprowadzenie w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej nowego profilu usług reintegracyjnych wzmocnionego problematyką podnoszenia wartości społecznych i kwalifikacji zawodowych, za pomocą krajowej sieci współpracy pomiotów zatrudnienia socjalnego, instytucji pomocy społecznej, instytucji rynku pracy i organizacji pozarządowych.

drukuj  
Nasi partnerzy: