2018-11-19

Szkolenie z zakresu Edukacji obywatelskiej i partycypacji społecznej w rozwoju NGO

Szkolenie z zakresu Edukacji obywatelskiej i partycypacji społecznej w rozwoju NGO odbyło się stacjonarnie w terminie 17.11.2018.
Dzięki szkoleniu uczestniczki i uczestnicy zdobyli kompetencje, tj. umiejętność  planowania  procesu  konsultacyjnego  z  wykorzystaniem  technik  konsultacyjnych  rozumiejąc  zasady  prowadzenia  konsultacji,  ich  cele  i przydatność przy planowaniu działań publicznych, jak i potrzebę włączania się w konsultacje przez organizacje pozarządowe. Podczas warsztatu uczestnicy zaprojektowali cztery procesy partycypacyjne dot. przestrzeni publicznej z wykorzystaniem kilku technik konsultacyjnych, które mogą posłużyć do dalszej pracy w ich organizacjach.
 
W  terminie  18.11.2018  odbył  sie  stacjonarny  warsztat  pt:  Metodyka  zajęć  informatycznych  dla  seniorów  (8godz).
Dzięki warsztatom uczestnicy zdobyli wiedzę i nabyli  umiejętności  m.in  z  zakresu:  wykluczenia  cyfrowego  -istota  problemu,  czynniki,  edukacji  informacyjnej  i  kompetencji  informatycznych,  organizacji pracowni  komputerowej  dostosowanej  do  potrzeb  seniorów,  przygotowania  programu  zajęć  informatycznych  dla  seniorów,  specyfiki  wdrażania  seniorów  w nowoczesne  technologie  informatyczne.  
 
 
 
AKADEMIA TRENERA NGO - warsztat rozwoju kompetencji trenerskich przedstawicieli organizacji pozarządowych --> Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
drukuj  
Nasi partnerzy: