2018-12-04

Trzeci zjazd z cyklu warsztatów trenerskich

Trzecim tematem z cyklu warsztatów trenerskich były: Metody i techniki pracy warsztatowej. Budowanie projektów szkoleniowych. Warsztat kończył cały cykl projektowy i odbył się w terminie 29.11-1.12.2018r. w Dworze Fijewo w Golubiu-Dobrzyniu. Celem szkolenia było pokazanie różnorodności metod i technik pracy warsztatowej w perspektywie wykorzystania ich do budowania programów- scenariuszy szkoleń dla seniorów. 
 
 Dzięki warsztatowi uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę głównie w zakresach: 
 
  • Metod i technik aktywizujących, 
  • Metod przekazywania treści merytorycznych,
  • Sposobów zbierania oczekiwań uczestników zajęć, 
  • Budowania scenariusza warsztatów, 
  • Rozwiązywania sytuacji trudnych w trakcie prowadzenia warsztatów.
 
Uczestnicy  podczas  warsztatów  opracowali  w  zespołach  projekt  szkoleniowy  ze  szczegółowym  scenariuszem  zajęć.  Każdy  zespół  prezentował  swój scenariusz i poddał superwizji fragment zajęć poprze symulacje.
 
AKADEMIA TRENERA NGO - warsztat rozwoju kompetencji trenerskich przedstawicieli organizacji pozarządowych --> Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
drukuj  
Nasi partnerzy: