2019-03-19

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/St.Prz./2019 z dnia 19.03.2019r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej

  1. Przedmiotem  zamówienia  jest  zakup  i  dostawa  artykułów  spożywczych  do  Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Zamawiającego w ramach projektu „Stokrotka Przyszłość”,  adres: 87-100 Toruń ul. Stokrotkowa 22, zgodnie z załączonymi dokumentami.
  2. Zamówienie  jest  realizowane  w  ramach  projektu  „Stokrotka Przyszłość – program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

pdfZapytanie_ofertowe_.pdf
pdfZalaczniki_1,2,3,5,6.pdf
pdfZalacznik_nr_4_formularz.pdf
xlsxZalacznik_nr_4_formularz.xlsx

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

W częściach I, II, III, IV i VI Postępowanie pozostaje nierozstrzygnięte ze względu na brak ofert. W części V i VII Postępowanie pozostaje nierozstrzygnięte ze względu na brak ważnych ofert (jedyna złożona oferta podlegała odrzuceniu).

drukuj  
Nasi partnerzy: