2019-06-13

Zapraszamy na warsztaty pt: "Procedury PFRON projektów dla osób z niepełnosprawnościami mogą i powinny być lepsze! Wspólnie wpływamy na regulacje prawne".

Jeśli działacie w organizacji wspierającej Osoby z niepełnosprawnościami i macie lub mieliście problemy z uzyskaniem dofinansowania bądź w realizacji projektów w konkursach ogłaszanych przez Zarząd PFRON oraz chcecie włączyć się w wypracowanie nowych, lepszych rozwiązań proceduralnych w PFRON, nasza propozycja jest dla Was. Wspólnie wpływamy na regulacje prawne.

W grupie przedstawicieli organizacji pozarządowych przeanalizujemy problemy w aplikowaniu o dofinansowanie projektów oraz w ich realizacji. Wspólnie ustalimy kierunki oczekiwanych i potrzebnych zmian proceduralnych i prawnych. Zespołowo opracujemy propozycje nowych rozwiązań do regulaminów konkursów, procedur i wytycznych.

Spotkanie będzie miało formę praktycznych warsztatów, obejmą wprowadzenie do zasad tworzenia aktów prawnych w PFRON, procesu konsultacji społecznych i partycypacji obywatelskiej. Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Spotkanie będzie miało formę praktycznych warsztatów, obejmą wprowadzenie do zasad tworzenia aktów prawnych w PFRON, procesu konsultacji społecznych i partycypacji obywatelskiej. Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Spotkanie odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2019 roku w Toruniu.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny – zapewniamy wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu do wysokości biletu II klasy

 

Podpisany formularz zgłoszeniowy proszę przesłać do 19.06.2019 na adres i.kowalska@cistorsps.pl

 

 

Warsztaty odbywają się w ramach projektu "Organizacje stanowią prawo". Celem projektu jest wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału przedstawicieli i przedstawicielek regionalnych NGO w zakresie prawidłowego udziału w procesach stanowienia prawa.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (Lider projektu), Fundację Stabilo, CISTOR SPS oraz Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki.

 

Projekt „Organizacje stanowią prawo” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

 

pdfFormularz_zgloszeniowy_szkolenie_o_PFRON2.pdf
pdfProgram_27-28.06.2019.pdf
docxFormularz_zgloszeniowy_szkolenie_o_PFRON2.docx
drukuj  
Nasi partnerzy: