2019-12-03

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI KLUBU SAMOPOMOCY "WRZOS"

Dnia 30.11.2019 roku zakończono realizację projektu pt. Klub Samopomocy Wrzos prowadzonego przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 214-2020 Oś Priorytetowa Solidarne Społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług społecznych.

            W ramach projektu zrealizowano różnorakie zajęcia terapeutyczne, animacyjne         i edukacyjne. Działalność Klubu opierała się także na integracji i spędzaniu wolnego czasu w sposób korzystnie wpływający na samopoczucie, zwiększenie jakości życia i nawiązanie nowych znajomości.

    Dnia 02.12.2020r. Zarząd CISTOR podjął uchwałę o kontynuowaniu działalności klubu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr 56 654 92 79 lub w siedzibie CISTOR SPS ul. Stokrotkowa 22, 87-00 Toruń.

W załączeniu Regulamin organizacyjny Klubu.

pdfskan_regulaminu.pdf
drukuj  
Nasi partnerzy: