2020-09-14

Poszukujemy pracowników!

 

W związku z realizacją projektów zatrudnienia socjalnego CISTOR SPS poszukuje następujących pracowników:


1. pracownik socjalny

zadania: prowadzenie teczek osobowych uczestników centrum integracji społecznej, prowadzenie zajęć gospodarowania budżetem domowym, indywidualne poradnictwo.

od kandydatów oczekujemy: minimum średniego wykształcenia, komunikatywności, doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.

mile widziane: doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych, doświadczenie w realizacji projektów UE.

forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

2. specjalista rynku pracy

zadania: prowadzenie zajęć grupowych dot. poszukiwania pracy, diagnoza zawodowa uczestników, poszukiwanie ofert pracy dla uczestników, kontakt z pracodawcami, indywidualne doradztwo zawodowe.

od kandydatów oczekujemy: wyższego wykształcenia, komunikatywności, doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.

mile widziane: doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych, doświadczenie w realizacji projektów UE.

forma zatrudnienia: umowa o pracę

 

3. instruktor zawodu/trener pracy w profilu gastronomicznym.

zadania: organizacja pracy uczestników i nadzór nad nimi, nadzór nad praktykami zawodowymi u pracodawców, prowadzenie dokumentacji związanej z zajęciami zawodowymi.

od kandydatów oczekujemy: minimum średniego wykształcenia, komunikatywności, doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.

mile widziane: prawo jazdy, uprawnienia pedagogiczne, doświadczenie w branży porządkowej, doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, doświadczenie w realizacji projektów UE.

forma zatrudnienia: umowa o pracę


CV prosimy przesyłać do 21.09.2020 na adres mailowy cistor@cistorsps.pl. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

drukuj  
Nasi partnerzy: