Prosto do Pracy


CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne realizuje projekt pt: „Prosto do pracy – zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów Centrum Integracji Społecznej CISTOR”

 

Projekt realizowany jest z programu: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 - 2022”

Dofinansowanie z budżetu państwa: 199 445,00zł

Całkowita wartość projektu: 233 045,00 zł

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów Centrum Integracji Społecznej CISTOR.

Zadania:

1. Przeprowadzenie analizy potrzeb lokalnych pracodawców  pod kątem ich zapotrzebowania na konkretnych pracowników,

2. Uzupełnienie oferty reintegracyjnej centrum tak, aby absolwenci mieli szansę na podjęcie zatrudnienia,

3. Promowanie oferty centrum jako podmiotu mogącego dostarczać wykwalifikowanych pracowników, w tym włączanie lokalnych pracodawców i innych partnerów w działania realizowane w CIS.

 

Grupa docelowa

Poszerzonym działaniem CIS planujemy objąć minimum 21 osób w tym ok. 10 kobiet i 11 mężczyzn. (będą to osoby, które są uczestnikami lub nowe.

Uczestnikiem CIS mogą być osoby dotknięte zjawiskiem wykluczenia społecznego, zgodnie z art. 1 ust.2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Osoby te skutek trudnej sytuacji społeczno-ekonomiczno-zawodowej nie są w stanie samodzielnie zaspokajać własnych potrzeb i tym samym nie mogą prowadzić satysfakcjonującego życia.

 

Efekty:

  1. Wzrost kompetencji zawodowych uczestników
  2. Poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego
  3. Podjęcie zatrudnienia przez min.  3 uczestników.
  4. Materiał filmowy promujący toruńskie centrum jako podmiotu mogącego dostarczać wykwalifikowanej kadry.

drukuj  
Nasi partnerzy: