2019-09-16

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu wspierającego wolontariat!

Korpus Solidarności to wieloletni program rządowy, który wspiera wolontariuszy i angażuje organizacje pozarządowe.

W województwie kujawsko-pomorskim Partnerem w Programie jest Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z 8 innymi organizacjami:  CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Daj Szansę Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych, Fundacja Court Watch Polska, Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”, Fundacja Światło, Fundacja Wiatrak, Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych SUBICERE.

Wspólnie rozwijamy wolontariat w regionie, tworząc sieci współpracy, organizując spotkania i szkolenia, pomagając koordynatorom wolontariatu, prowadząc staże rozwojowe, upowszechniając aktywność społeczną i dobre przykłady zaangażowania i organizacji wolontariatu.

CISTOR w br., będzie organizował szkolenia/spotkania/poradnictwo dla wolontariuszy, zarówno tych już aktywnych, jak i dla osób zainteresowanych podjęciem aktywności wolontariackiej. Będziemy pomagać  nawiązać kontakty, zdobyć kompetencje, wymieniać się doświadczeniami, jak i zdobyć umiejętności planowania własnej „ścieżki” wolontariackiej.

ZAPRASZAMY!

Osoba do kontaktu: Joanna Danicka, tel. 512 329 085

 

 

drukuj  
Nasi partnerzy: