2021-05-05

Szukamy dostawcy artykułów spożywczych!

W związku z realizacją projektu, pn.  „Stokrotkowa Liga – program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IX - "Solidarne społeczeństwo", Działanie 9.2. – „Włączenie”, Poddziałanie 9.2.1. - "Aktywne włączenie społeczne" ), CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zaprasza do złożenia oferty zgodnie z załącznikami.

ZAPYTANIE OFERTOWE  prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

 

Link do załaczników: https://we.tl/t-SzgMJ5DKss

pdfZałączniki 1,2,3,5,6
pdfZapytanie z załącznikami
xlsxZałacznik nr 4

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Na zamieszczone zapytanie nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostaje nierozstrzygnięte.

drukuj  
Nasi partnerzy: