2021-07-01

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

W związku z realizacją zadania publicznego pod nazwą "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej CISTOR, mieszkający na terenie naszego miasta, będą od lipca brać udział w zajęciach psychoedukacyjnych z profilaktyki uzależnień, w  Treningu Zastępowania Agresji, warsztatach prawnych,  a także będą mogli korzystać oni (oraz członkowie ich rodzin) z indywidualnego poradnictwa specjalistycznego, m.in. terapii uzależnień, psychoterapii, konsultacji prawnych. Projekt realizowany  jest od lipca do grudnia 2021r.

drukuj  
Nasi partnerzy: