CIS

Tytuł projektu: Nowa Droga

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna”,
Działanie 1.2. „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”,
Pilotażowe wdrożenie w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Wartość projektu:
1 600 000 zł

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny

Wielkość dofinansowania:
100%

Lider projektu:
Gmina Miasta Toruń

Realizator projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Partnerzy projektu:
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne

Cel:
testowanie nowych standardów w pomocy oraz modeli instytucji

Główne działania:|

  • testowanie standardu pracy socjalnej z rodziną z dziećmi,
  • testowanie standardu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi,
  • testowanie standardu pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy,
  • testowanie standardu KIS ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy,
  • testowanie modelu realizacji usług w określonym standardzie w miastach na prawach powiatu,
  • testowanie modelu CIS

Czas realizacji:
01.08.2012 – 30.11.2013

drukuj  
Nasi partnerzy: