2015-10-07

Stokrotkowa Przystań

Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ust. z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Projekt składał się z 2 edycji po 25 osób w każdej. Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Miasta Toruń oraz powiatu toruńskiego w wieku od 18 do 64 roku życia, osoby niezatrudnione.

Uczestnikami projektu mogły zostać osoby:

 • osoby bezrobotne (szczególnie dłużej niż 12 miesięcy)
 • osobą nieaktywne zawodowo m.in. z powodu:
  • niepełnosprawności
  • ukończonej terapii uzależnień
  • opuszczenia zakładu karnego
  • bezdomności

Uczestnicy projektu zostali objęci reintegracją społeczną oraz  zawodową w ramach pięciu profili zawodowych:

 • Porządkowym
 • Budowlano-porządkowym
 • Usługowo -handlowym
 • Gastronomiczno – hotelarskim
 • Krawiecko - porządkowym

Projekt realizowany był od 01.07.2014 do 30.09.2015

 

drukuj  
Nasi partnerzy: