2016-01-11

CIS Gminny 1

Od 01.01.2013 do 31.12.2015 realizowaliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne". Zadanie to było współfinansowane przez Gminę Miasta Torunia.

Celem projektu było zwiększenie szansy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na usamodzielnienie poprzez reintegrację zawodową i społeczną.

Głównymi działaniami projektu była reintegracja społeczna i zawodowa. W skład reintegracji zawodowej wchodziły szkolenia teoretyczne i praktyczne profilach zawodowych:

- gospodarczo – porządkowym,

- gastronomicznym,

- budowlano – porządkowym.

Natomiast reintegracja społeczna składała się z:

- treningu interpersonalnego,

- doradztwa zawodowego,

- zajęć komputerowych,

- treningu gospodarowania budżetem domowym.

Projekt był skierowany do mieszkańców Torunia, którzy są osobami:

- bezrobotnymi (osoby długotrwale bezrobotne)

- nieaktywnymi zawodowo m.in. z powodu:

  • niepełnosprawności,
  • ukończonej terapii uzależnień,
  • opuszczenia zakładu karnego,
  • bezdomności.
drukuj  
Nasi partnerzy: