Wracamy 2

 

grafika
SZCZEGÓŁOWY OPIS

Tytuł projektu:
Wracamy II - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci 

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI "Rynek pracy otwarty na wszystkich", 
Działanie 6.1. "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie",
Poddziałanie 6.1.1. "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" 

Wartość projektu:
714 102,92 zł 

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny 

Wielkość dofinansowania:
100% 

Realizator:
Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne 

Cel:
Zwiększenie szansy na rynku pracy kobiet chcących podjąć zatrudnienie po przerwie na macierzyństwo 

Grupa docelowa:
30 kobiet, mieszkanek Torunia i okolicznych gmin, powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie na macierzyństwo 

Główne działania:
Projekt zakłada zrealizowanie dwóch, trwających po 8 miesięcy edycji, w każdej z nich weźmie udział 15 kobiet. Pierwsze dwa miesiące to udział w warsztatach kompetencji kluczowych, na które składają się:

 • trening interpersonalny,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • warsztaty zdrowia i urody,
 • warsztaty świadomości kulturalnej i obywatelskiej,
 • klub pracy,
 • warsztaty przedsiębiorczości,
 • pierwsza pomoc. 

Zaplanowano dodatkowo również wsparcie w postaci specjalistycznego poradnictwa prawnego i psychologicznego.   Kolejnych sześć miesięcy to staże zawodowe, na które uczestniczki skierowane zostaną zgodnie z indywidualnymi preferencjami i przeprowadzoną diagnozą zawodową. Dodatkowo w projekcie zaplanowano sfinansowanie kursów zawodowych, które podniosą kompetencje beneficjentek. Podczas udziału w projekcie uczestnicy mają zagwarantowane: badania lekarskie, szkolenie bhp i ubezpieczenie, bilety komunikacji miejskiej posiłek (w czasie warsztatów kompetencji kluczowych) oraz stypendium (w czasie odbywania stażu zawodowego) w wysokości najniższego wynagrodzenia.  Jest również możliwość refundacji kosztów opieki nad osobą zależną. 

Czas realizacji:
od 1 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. 

Planowane rezultaty projektu:

 • podjęcie uczestnictwa w projekcie przez 30 osób,
 • ukończenie projektu przez min. 26 osób,
 • podjęcie zatrudnienia przez min. 20 osób,
 • wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczestniczek,
 • wzrost kompetencji kluczowych uczestniczek,
 • poprawa szans uczestniczek na rynku pracy
 • poprawa sytuacji życiowej uczestniczek.
drukuj  
Nasi partnerzy: