Stawiam na siebie

Projekt „Stawiam na siebie - aktywizacja społeczna" został zrealizowany przez CISTOR Stowarzyszanie Partnerstwo Społeczne w partnerstwie z Gminą Lubicz w okresie od 01.08.2011 do 31.12.2011.


Celem projektu była promocja aktywności wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, zachęcenie do rozwoju własnej osobowości, poprzez rozwój własnych pasji, zainteresowań.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

drukuj  
Nasi partnerzy: