Aktualności

  
CISTOR szuka pracownika socjalnego!!

W związku z realizacją projektów zatrudniania socjalnego CISTOR SPS poszukuje osób do współpracy na stanowisku:

PRACOWNIK SOCJALNY/ PRACOWNIK REINTEGRACJI

 

 

CISTOR szuka psychologa!!

W związku z realizacją projektów zatrudniania socjalnego CISTOR SPS poszukuje osób do współpracy na stanowisku:

PSYCHOLOG / PSYCHOTERAPEUTA / PRACOWNIK PROJEKTU

 

Rozpoczynamy projekt Lepsze jutro rodzin

Projekt pn. „Lepsze jutro rodzin” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

 

Celem projektu jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii i ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem oraz przeciwdziałanie psychospołecznym skutkom pandemii.

 

Wszystkie zaplanowane działania projektu są odpowiedzią na zdiagnozowane trudności opiekuńczo-wychowawcze i relacyjne w rodzinach z gminy Lubicz (teren Gronowa, Gronówka oraz wsi przyległych) w związku z pandemią covid-19.

 

Rozpoczynamy 2 edycję projektu: "Stokrotkowa Liga"

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub (...)

CISTOR szuka pracownika socjalnego!!

W związku z realizacją projektów zatrudniania socjalnego CISTOR SPS poszukuje osób do współpracy na stanowisku:

PRACOWNIK SOCJALNY/ PRACOWNIK REINTEGRACJI

 

 

CISTOR szuka psychologa!!

W związku z realizacją projektów zatrudniania socjalnego CISTOR SPS poszukuje osób do współpracy na stanowisku:

PSYCHOLOG / PSYCHOTERAPEUTA / PRACOWNIK PROJEKTU

 

CISTOR szuka specjalistę rynku pracy!!

W związku z realizacją projektów zatrudniania socjalnego CISTOR SPS poszukuje osób do współpracy na stanowisku:

SPECJALISTA RYNKU PRACY/ DORADCA ZAWODOWY/ PRACOWNIK REINTEGRACJI

 

 

 

Zaproszamy do udziału w projekcie

„Akcja Praca! Program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej” dla mieszkańców Torunia oraz powiatu toruńskiego

Poszukujemy pracowników

Chcesz zmienić coś w swoim życiu? Masz pasję do tego, co robisz? Lubisz się rozwijać i uczyć? Lubisz kontakt z ludźmi i nie boisz się sytuacji stresowych? Zapraszamy do nas!

Otrzymaliśmy Wyróżnienie Specjalne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

dla podmiotu ekonomii społecznej za działania podjęte w czasie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021

Poszukujemy psychoterapeuty

W związku z realizacją projektów zatrudnienia socjalnego poszukujemy...

Szukamy pracownika!

Poszukujemy Instruktora Grupy Gastronomiczno – Porządkowej

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej CISTOR, mieszkający na terenie naszego miasta, będą od lipca brać udział w  (...)

Trwa rekrutacja do projektu „Prosto do pracy 2”

Przyjdź i podejmij wyzwanie Centrum Integracji Społecznej

Szukamy dostawcy artykułów spożywczych!

W związku z realizacją projektu, pn.  „Stokrotkowa Liga – program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej”, szukamy dostawcy  artykułów spożywczych dla uczestników Centrum

Rozpoczynamy projekt: "Stokrotkowa Liga"

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub (...)

Rozpoczynamy projekt "Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy"

Od 1 maja rozpoczynamy z realizacją nowego projektu "Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy"

drukuj  
Nasi partnerzy: