2012-07-31

Trwa projekt "Przystanek Stokrotkowa 22"

Od czerwca br. uczestnicy pierwszej edycji projektu „Przystanek Stokrotkowa 22" biorą udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych realizowanych w czterech grupach zawodowych:

  • gastronomiczno - hotelarskiej
  • opiekunów osób zależnych
  • porządkowej
  • budowlano - porządkowej

W projekcie uczestniczy 35 osób z Torunia oraz gmin ościennych. Oprócz reintegracji zawodowej uczestnicy biorą również udział w reintegracji społecznej, która składa się z:

  • treningu interpersonalnego
  • doradztwa zawodowego
  • zajęć komputerowych
  • treningu gospodarowania
  • profilaktyki uzależnień

Podczas trwania całego projektu uczestnicy mają do dyspozycji poradnictwo prawne i terapeutyczne. Od początku realizacji projektu uczestnicy mogą korzystać z różnorakich form spędzania czasu wolnego, min. wyjścia do kina, wycieczki.

 

W związku z dużą aktywnością naszych uczestników w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w naszym projekcie na rozmowę do naszej siedziby (więcej szczegółów na temat projektu)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

drukuj  
Nasi partnerzy: