2012-08-10

Poszukujemy pracowników


CISTOR SPS poszukuje pracowników

 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Nowa droga" CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne poszukuje pracowników na następujące stanowiska pracy:

 

1. doradca zawodowy

a) zakres zadań: rekrutacja uczestników CIS, prowadzenie doradztwa zawodowego oraz  zajęć dot. skutecznego poszukiwania pracy

b) wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe

c) mile widziane: doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych oraz indywidualnego doradztwa

 

2. instruktor zawodu/opiekun grupy - profil administracyjno-marketingowy

a) zakres zadań: przygotowanie uczestników do podjęcia pracy w ramach teoretycznych i praktycznych zajęć zawodowych, poszukiwanie pracodawców do realizacji praktyk/zatrudnienia uczestników  

b) wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie zawodowe + uprawnienia pedagogiczne

c) mile widziane: doświadczenie w prowadzeniu szkoleń teoretycznych, doświadczenie w kierowaniu ludźmi

 

Wymagane dokumenty:

a) curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883),

b) list motywacyjny dotyczący przyjęcia do pracy,

c) kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i kompetencje.

 

Składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie CISTOR Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22 lub przesłać na adresm.siromski@cistor.pl. Oferty należy składać w terminie do  23.08.2012 do godz. 11:00.

 

Dodatkowe informacje:

Michał Siromski (56) 654 92 79; m.siromski@cistor.pl

drukuj  
Nasi partnerzy: