Statystyki

ROK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Liczba projektów 2 3 4 3 11 15 12 14 13 18
Liczba uczestników 33 134 203 231 334 350 754 871 382 648
Przychód w tys. złotych 801 1 487 2 478 2 772 2 256 2 542 3 476 5 051 3 613 4 597*

* stan na 30.09.2013r.

 


> > >  Dane zawarte w tabeli są wartościami szacunkowymi.  < < <

drukuj  
Nasi partnerzy: