Wzmocnienie Potencjału Kadr

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU


Tytuł projektu:

Wzmocnienie Potencjału Kadr 

Program Operacyjny:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”,

Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”

Poddziałanie 8.1.1. "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" 

Wartość projektu:

301 220,51 zł 

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny 

Wielkość dofinansowania:

100% 

Realizator:

Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne 

Cel:

Rozwój kompetencji zawodowych osób pracujących poprzez podwyższenie ich wiedzy i umiejętności oraz upowszechnienie nowoczesnych metod szkoleń.

Grupa docelowa:

60 osób pracujących, mieszkających na terenie woj. kujawsko-pomorskiego (w tym przynajmniej 36 kobiet oraz przynajmniej 24 osoby powyżej 45 roku życia).  

Główne działania:

Projekt zakłada zrealizowanie dwóch cyklów szkoleń:


a) Akademia Trenera (64 godzinny kurs, w którego zakres wchodzi m.in. komunikacja interpersonalna, asertywność, twórcze rozwiązywanie problemów, multimedialne wykorzystanie komputera);

b) Akademia Funraisingu (34 godzinny kurs: szkolenie, pozyskiwanie środków, warsztaty z pisania wniosków, umiejętność obsługi generatorze wniosków, obsługa pakietu Microsoft  Office).


W każdym szkoleniu będą brały udział 2 grupy 15-osobowe. Uczestnicy oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności podczas szkoleń stacjonarnych, będą zdobywali wiedzę poprzez platformę e-lerningową oraz coaching. 

Czas realizacji:

01 stycznia 2011r. do 30 listopada 2011r. 

Rezultaty projektu:

• przeszkolenie 60 osób z zakresu rozwoju osobistego oraz pozyskiwania funduszy i obsługi programu MS Office;

• wzrost samooceny 60 uczestników szkoleń;

• wzrost umiejętności interpersonalnej 60 uczestników szkoleń;

• wzrost umiejętności IT 60 uczestników szkoleń;

• 60 osób biorących udział w szkoleniu podniesie swoje kwalifikacje co zostanie poświadczone certyfikatami;

drukuj  
Nasi partnerzy: