Fajne Babki

Informujemy, że od dnia 01.04.2011 do 31.08.2011 realizowaliśmy, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernikowie projekt partnerski pt. FAJNE BABKI. 


Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie: 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji". Projekt był skierowany do samotnych matek, nieaktywnych zawodowo, mieszkających na terenie gminy Czernikowo, w wieku aktywności zawodowej. 

Projekt obejmował: warsztaty treningu interpersonalnego i kompetencji społecznych, warsztaty komputerowo-multimedialne, warsztatyrękodzielniczo-taneczne, Szkołę Rodzica. Każda z uczestniczek objęta była indywidualnym wsparciem asystenta. Podczas zajęć zagwarantowana była opieka nad dziećmi i poczęstunek. Udział w projekcie był bezpłatny.   

Realizatorzy: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Słowackiego 12 
87-640 Czernikowo 
tel. 54 287 50 01 wew. 32   

Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne 
ul. Stokrotkowa 22 
87-100 Toruń 
tel. 56 654 92 79
www.cistor.pl 

                                   CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

drukuj  
Nasi partnerzy: