Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci

 

Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci

 

Projekt „Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci". realizowany był w Centrum w okresie od 1 lutego 2009 do 31 marca 2010. Program skierowany był do bezrobotnych kobiet, które pragnęły powrócić na rynek pracy po przerwie na macierzyństwo.

W czasie projektu przewidziano wiele różnorodnych form wsparcia: szkolenia (trening interpersonalny, szkolenie komputerowe, wizaż, warsztaty przedsiębiorczości, warsztaty świadomości kulturalnej i obywatelskiej, klub pracy), specjalistyczne doradztwo (psychologiczne i prawne) oraz półroczne przygotowanie zawodowe w miejscu pracy połączone z kursem zawodowym. Dodatkowo uczestniczki programu będą miały zapewnione stypendium (w okresie odbywania przygotowania zawodowego), bilety MZK, posiłki oraz dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem.

drukuj  
Nasi partnerzy: