Szkolenia dla MOPR Toruń

Szkolenia w ramach projektu „Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń":1. Realizacja szkoleń w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS) dla Dorosłych Dzieci Alkoholików: 
  a) terapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików - 150h   

2. Realizacja szkoleń w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS) - Zatrzymać przemoc - praca z ofiarami przemocy: 
  a) zajęcia z prawnikiem - 6h 
  b) zajęcia edukacyjno-terapeutyczne - 30h   

3. Realizacja szkoleń w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS) - profilaktyka zachowań społecznych 
  a) szkoła rodzica - 24h 
  b) trening umiejętności społecznych - 30h 
  c) zajęcia z prawnikiem - 9h   

4. Realizacja szkoleń w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS) - Kurs prawa jazdy kat. „B":   
  a) diagnoza psychologiczno doradcza - 80h 
  b) zajęcia z prawnikiem - 9h   

5. Realizacja szkoleń w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS) - szkolenie zawodowe dla młodzieży: 
  a) diagnoza psychologiczno doradcza - 80h 
  b) szkolenie zawodowe z certyfikatem - 20 szkoleń indywidualnych   

6. Realizacja szkoleń w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS) - Program Aktywności Lokalnej (PAL) „Fredry": 
  a) zajęcia z zakresu pielęgnacji terenów zielonych  - 35h 
  b) zajęcia z zakresu podstawowych umiejętności remontowo-budowlanych - 56h 
  c) zajęcia realizowane przez animatora lokalnego - 13h 
  d) zorganizowanie pikniku dla uczestników PAL-u   

7. Realizacja szkoleń w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS) - Trening zastępowania agresji: 
  a) trening zastępowania agresji  - 80h 
  b) zajęcia z prawnikiem - 20h 
  c) porady psychologiczne - 20h   

8. Realizacja szkoleń w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS) - Zajęcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych: 
  a) kurs z zak. rodzajów i form wsparcia udzielanych przez instytucje - 10h
  b) kurs z zak. zapewnienia opieki i pielęgnacji niepełnospraw. dziecka - 32h
  c) kurs z zak. podstaw rehabilitacji prowadzonej w war. domowych - 32h 
  d) wyjazd terapeutyczny - min. 4 dni   

9. Realizacja szkoleń w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS) - Zajęcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych: 
  a) kurs pierwszej pomocy medycznej - 8h 
  b) warsztaty pedagogiczno-psychologiczne 
  c) kurs dotyczy funkcjonowania organizacji pozarządowych - 8h   

10. Zajęcia z rodzinami wymagającymi wsparcia asystentów rodzinnych 
  a) asystencji rodzinni - 600h 
  b) poradnictwo specjalistyczne - 240h 
  c) zajęcia z prawnikiem - 72h   

11. Realizacja szkoleń w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS) - dla osób mających trudności opiekuńczo-wychowawcze: 
  a) warsztaty  motywacyjno-integracyjne 144h (4 x 36h) 
  b) szkoła rodzica - 96h ( 4 x 24h) 
  c) poradnictwo rodzinne - 9h 
  d) poradnictwo terapeutyczne - 9h 
  e) warsztaty edukacji zdrowotnej - 9h 
  f) poradnictwo prawne - 18h   

12. Realizacja szkoleń w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS) - dla osób bezdomnych: 
  a) warsztaty  motywacyjno-integracyjne - 6h 
  b) warsztaty z psychologiem - 24h 
  c) poradnictwo prawne - 9h   

13. Realizacja szkoleń w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS) - dla samotnych matek: 
  a) warsztaty  motywacyjno-integracyjne - 6h 
  b) szkoła rodzica - 24h 
  c) poradnictwo prawne - 9h   

14. Realizacja szkoleń w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS) -  dla przedsiębiorczych: 
  a) warsztaty  motywacyjno-integracyjne - 6h 
  b) warsztaty przedsiębiorczości - 6h 
  c) warsztaty gospodarowania własnym budżetem - 9h 
  d) poradnictwo prawne   Projekt „Motywacja - Odpowiedzialność - Praca - Rozwój: MOPR Toruń" współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

drukuj  
Nasi partnerzy: