2013-01-24

Szkolenia dla PCPR w Toruniu

 

W ramach projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pt.: „Uwierzyć w siebie - aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających" Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne przeprowadziło cykl szkoleń w Klubie Integracji Społecznej. Szkolenia zostały przeprowadzone w dniach 17.05.2010 - 29.10.2010 dla 26 osób skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. 

Szkolenia obejmowały:

  • Zajęcia integracyjne
  • Warsztaty umiejętności społecznych
  • Zajęcia z edukacji zdrowotnej
  • Zajęcia z wizażu
  • Szkołę rodzica
  • Warsztaty multimedialne
  • Poradnictwo rodzinne i prawne   

 

Głównym celem projektu był wzrost integracji społecznej oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez nabycie umiejętności społecznych i zawodowych. 

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej; Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie).  

drukuj  
Nasi partnerzy: