2013-01-24

Szkolenia systemowe 2009

 

Szkolenia systemowe

Od 3 sierpnia 2009 do 30 października 2009 w Centrum Integracji Społecznej „CISTOR” w Toruniu realizowaliśmy szkolenie grupy gastronomicznej w ramach projektów systemowych PO KL Priorytet VII. Udział w szkoleniu wzięły 34 osoby: 20 osób z gminy miasta Toruń oraz 14 osób z gminy Obrowo.

Uczestnicy szkolenia brali udział w zajęciach z reintegracji społecznej oraz reintegracji zawodowej. W skład reintegracji społecznej wchodziły: warsztaty motywacyjne z elementami treningu interpersonalnego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, zajęcia komputerowe, warsztaty wizażu i autoprezentacji oraz trening gospodarowania budżetem domowym.

drukuj  
Nasi partnerzy: