2013-01-24

PAL - Program Aktywności Lokalnej

 

Od 29 czerwca 2009 na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu realizowaliśmy program aktywności lokalnej pn. „Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój: MOPR Toruń”. Program był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia MOPR. Projekt zakładał również działania o charakterze środowiskowym, których głównym zadaniem była integracja środowiska lokalnego lub grup społecznych oraz wspólne działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Programem objęto sześć rejonów Torunia: Rubinkowo, Animatorzy na Podgórzu, Winnica, Fałata i Fredry, Polna, Dekerta, łącznie 133 osoby.

W ramach projektu realizowane były takie zajęcia jak:

 • grupa samopomocowe,
 • szkolenie realizowane przez psychologa,
 • szkolenie realizowane przez prawnika,
 • szkolenie komputerowe,
 • szkoła rodzica,
 • arteterapia dla rodziców i dzieci,
 • wizaż,
 • doradztwo zawodowe,
 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,
 • szkolenie z zakresu pielęgnacji terenów zielonych.
   

Jednym z efektów szkolenia z zakresu pielęgnacji terenów zielonych w rejonie Winnica było samodzielne wykonanie przez mieszkańców budynku przy ul. Winnica 105 i 107 (popularnie zwanych Winnica III)  zagospodarowanie placu zieleni przed kamienicami. Na wyznaczonym teren nawieziono ziemię, obłożono plac kamieniem, obsadzono zakupioną roślinnością i posadzono trawę. W ramach projektu udało się także zakupić zestaw zabawowy dla dzieci w skład którego wchodzą: huśtawki, drabinka, lina do wspinania itd.

Przy pracach brali udział nie tylko dorośli mieszkańcy Winnicy ale także młodzież w wieku szkolnym i dzieci. Na zakończenie szkolenia zorganizowano uroczysty piknik.

K.S.

 

Program został współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

drukuj  
Nasi partnerzy: