KIS - MOPR

 

KIS - MOPR

Od września do listopada 2008 roku w Klubie Integracji Społecznej realizowaliśmy zajęcia w ramach projektu MOPR: Motywacja – Odpowiedzialność – Praca – Rozwój. Wdrażanie nowych metod wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w Toruniu”.

Projekt, którego realizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, skierowany był do 20 młodych osób w wieku 18-24 lata. W pierwszym tygodniu odbyły się warsztaty motywacyjno-aktywizacyjne oraz obóz survivalowy z mnóstwem atrakcji: skokami na linach, jazdą samochodami terenowymi, tyrolką.

Przez kolejne tygodnie – do końca listopada, odbywały się warsztaty doradztwa zawodowego, kurs komputerowy, trening interpersonalny, kurs wizażu oraz trening ekonomiczny.

 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

drukuj  
Nasi partnerzy: