KIS Gminny

KIS Gminny

 

Projekt realizowany był od 15 maja 2008 roku do 30 września 2008 roku. Prowadziliśmy takie zajęcia jak:

 kurs komputerowy

– trening interpersonalny

– doradztwo zawodowe

A ponadto można było u nas skorzystać z porady:

– prawnika

– terapeuty uzależnień

oraz zwracaliśmy bilety MZK za dojazd

Zajęcia odbywały się we wtorki, środy i piatki między 14:00 a 18:00. Aby zostać przyjętym do KIS należało spełnić jedno z następujących kryteriów:

– osoba bezrobotna przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy)

– opuścić zakład karny w ostatnim roku

– być osobą bezdomną

– ukończyć, bądź być w trakcie terapii uzależnień

– mieć 15 – 24 lata

Prowadziliśmy również do kino dyskusyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi – artystami, podróżnikami oraz spotkania przy kawie, herbacie i ciastkach lub grillu.

Osoby odpowiedzialne za projekt:

- Joanna Oberlan-Maroń – koordynator projektu

- Anna Piotrowska - doradca zawodowy

- Magda Szymańska - ref. admin. - biur.

Centrum Integracji Społecznej CISTOR
ul. Stokrotkowa 22
87– 100 Toruń
Projekt sfinansowany został ze środków Gminy Miasta Toruń

drukuj  
Nasi partnerzy: