Klub Integracji Społecznej


Projekt „KIS – Kompetentni i Solidni”

15 stycznia 2007r. Klub Integracji Społecznej przy CISTOR rozpoczął realizację projektu „KIS - Kompetentni i Solidni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas realizacji projektu: 15.01.2007 – 15.03.2008.

Celem głównym projektu było wsparcie osób podlegających wykluczeniu społecznemu poprzez integrację i reintegrację społeczną oraz zawodową. Grupę docelową stanowiło 120 mieszkańców gminy miasta Toruń, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji zawodowej i osobistej z powodu:

 • bezrobocia trwającego dłużej niż 24 miesiące (nieprzerwana rejestracja w PUP)
 • bezdomności
 • pobytu w zakładzie karnym (nie dalej niż 1 rok temu)
 • uzależnienia od narkotyków i alkoholu (warunkiem jest podjecie terapii, bądź jej ukończenie nie dalej jak 1 roku temu)
 • przynależności do tzw. trudnej młodzieży (15-24 lata): nie uczącej się, nie pracującej, bądź mającej problemy w szkole i pochodzącej ze środowisk ubogich i dysfunkcyjnych.

W ofercie mieliśmy: 

 • warsztaty z doradztwa zawodowego oraz indywidualne poradnictwo w tym zakresie
 • kurs języka angielskiego
 • kurs wizażu
 • szkołę rodzica oraz indywidualne poradnictwo pedagogiczne
 • trening interpersonalny
 • terapia uzależnień – grupa wsparcia
 • kursy komputerowe oraz dostęp do otwartej pracowni komputerowej
 • warsztaty z przedsiębiorczości
 • dyżury prawnika
 • dyżury psychologa
 • dyżury terapeuty uzależnień
 • imprezy integracyjne: wyjścia do kina, na basen, itp.

Zajęcia odbywały się w IV edycjach – po 3 miesiące każda.

EDYCJA

TERMIN

LICZBA UCZESTNIKÓW

I edycja

15.02.2007 – 15.05.2007

30 osób

II edycja

15.05.2007 – 15.08.2007

30 osób

III edycja

15.08.2007 – 15.11.2007

30 osób

IV edycja

15.11.2007 – 15.02.2008

30 osób

 

Chcąc ułatwić dostęp do oferty KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ:

 • gwarantowaliśmy opiekę nad dziećmi w czasie zajęć
 • zwracaliśmy bilety komunikacji miejskiej na dojazd do Cistor.

Każdy z uczestników miał dowolność w wyborze zajęć. Pomyślne przejście całej edycji kończyło się uroczystym wręczeniem certyfikatu potwierdzającego nabycie nowych umiejętności. Ponadto 10 najlepszych osób otrzymywało propozycję odbycia 6-miesięcznego przygotowania zawodowego u pracodawcy (zapewnialiśmy środki na dojazd do pracodawcy oraz badania lekarskie i wypłatę comiesięcznego świadczenia stażowego).

pdfRezultaty projektu
drukuj  
Nasi partnerzy: