2013-01-24

Stokrotkowy Ogród

 

„Stokrotkowy Ogród”

 

Projekt „Stokrotkowy Ogród”Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym. Działanie w grupach podwyższonego ryzyka był realizowany w okresie od 01.06.2006r. do 15.11.2006r. i został sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko - pomorskiego. Wartość projektu 25 072,00 zł.

Celem projektu było wsparcie osób uzależnionych, współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków poprzez reintegrację społeczną.

Cel ten był realizowany w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej działającego od 1 czerwca 2006 roku do 15 listopada 2006 roku w siedzibie Centrum Integracji Społecznej CISTOR w Toruniu ul. Stokrotkowa 22.

Klub Integracji Społecznej czynny był trzy dni w tygodniu: poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 15:00 – 19:00.

Oferta KIS skierowana była do mieszkańców gminy miasta Toruń i obejmowała:

 • terapie uzależnień (konsultacje indywidualne, grupa wsparcia prowadzona przez terapeutę uzależnień)
 • doradztwo zawodowe (konsultacje indywidualne, warsztaty grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego)
 • pracownie komputerową (konsultacje indywidualne, kursy komputerowe o zróżnicowanym poziomie zaawansowania prowadzone przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje)
 • alternatywne formy spędzania czasu wolnego (wyjścia do kina, teatru, na basen, do kręgielni i planetarium )
 • porady prawne udzielane przez prawnika wolontariusza
 • punkt informacyjny (informacje udzielane przez doświadczonych  pracowników CISTOR gminom z woj. kujawsko – pomorskiego i terenu całego kraju w zakresie prowadzenia reintegracji społecznej grup zagrożonych marginalizacja społeczną, tworzenia i prowadzenia CIS/KIS)

W czasie realizacji projektu „Stokrotkowy Ogród” – od 1 czerwca 2006 roku do 15 listopada 2006 roku z oferty KIS skorzystało 80 osób, mimo wstępnego założenia o uczestnictwie 30 beneficjentów. Tak wysoki wskaźnik był możliwy dzięki renomie CISTOR jako wiarygodnej i skutecznej instytucji pomocowej, silnemu zaangażowaniu pracowników KIS oraz nie pobieraniu opłat za beneficjentów.

Skuteczną metodą rekrutacji uczestników KIS było nawiązanie współpracy z licznymi instytucjami zajmującymi się pomocą osobą uzależnionym, współuzależnionym i zagrożonym uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

 

Osiągnięte rezultaty:

1.   poradnictwo terapeutyczne

 • 28 konsultacji indywidualnych – terapia,
 • 3 warsztaty profilaktyczne

2.   grupa wsparcia

 • 11 spotkań grupy wsparcia dla łącznej liczby osób

3.   doradztwo zawodowe

 • 13 konsultacji indywidualnych,
 •  21 warsztatów dla łącznej liczby 32 osób,

4.   pracowni komputerowa

 • 17 konsultacji indywidualnych,
 • 45 spotkań kursowych dla łącznej liczby 32osób,

5.   alternatywne formy spędzania czasu wolnego

 • z alternatywnych form spędzania czasu wolnego skorzystało ok. 59 osób, które uczestniczyły na zorganizowane formy zajęć KIS; średnio każdy z tych uczestników skorzystał 4 razy z propozycji wspólnego spędzania czasu wolnego,

6.   punkt Informacyjny CISTOR

 •  z konsultacji skorzystały 22 gminy, łącznie uzyskując 62 konsultacje,

7.    informacje o działalności KIS oraz konsultacjach w punkcie informacyjnym zostały rozesłane trzykrotnie do wszystkich urzędów gmin w woj. kujawsko – pomorskim oraz były dostane przez cały czas trwania projektu na stroniewww.cistor.pl.

 

drukuj  
Nasi partnerzy: