2013-01-24

Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych...

 

„Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych – zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana w Centrum Integracji Społecznej w Toruniu – CISTOR" 

 

Od 1 maja 2004 do 30 czerwca 2005r. Centrum – pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – zrealizowało projekt pn. „Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych – zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana w Centrum Integracji Społecznej w Toruniu – CISTOR”. Projekt ten współfinansowany był z funduszu przedakcesyjnego„PHARE 2002 – Aktywne formy zwalczania bezrobocia”.

 Głównym celem projektu było zwiększenie szansy osób bezrobotnych - zagrożonych wykluczeniem społecznym na usamodzielnieniepoprzez reintegrację zawodową i społeczną. Grupę docelową stanowiło 25 mieszkańców miasta Torunia. Ze względu na fluktuację beneficjentów ostatecznie w projekcie wzięły udział 33 osoby (25 osób bezrobotnych – pozostających bez pracy co najmniej 24 miesiące; 5 osób bezdomnych i uzależnionych od alkoholu, 1 osoba uzależniona od alkoholu, 1 osoba uzależniona od narkotyków, 1 osoba po pobycie w zakładzie karnym).

Podczas rocznego udziału w projekcie beneficjenci przechodziliszkolenia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej oraz odbylipraktykę zawodową w trzech profilach zawodowych: budowlano – porządkowym, gońców – porządkowych i opiekunów – porządkowych

Dwie grupy budowlano - porządkowe zajmowały się pracami remontowymi oraz budowlanymi (m.in. kładzenie różnego typu posadzek, gładzi, malowanie ścian, tapetowanie, kładzenie dachu, podwieszanie sufitu, rozbiórki, czyszczenie i konserwacja elementów metalowych); uczestnicy posługiwali się w pracy najnowocześniejszym sprzętem budowlanym.

ZREALIZOWANE ZLECENIA: Centrum Wydziału Ochrony Ludności w Toruniu (roboty ogólnobudowlane), Szkoła Podstawowa nr 27 w Kaszczorku (roboty ogólnobudowlane), Urząd Miejski w Toruniu – Wydział Gospodarki Komunalnej (renowacja ławek na Starówce), Przedszkole Nr 5 w Toruniu (prace ogólnobudowlane), Urząd Miejski w Toruniu – Wydział Ochrony Środowiska (prace ogólnobudowlane), prywatny dom w Górsku (kładzenie dachu), Biuro Obsługi  Mieszkańców - Urząd  Miasta  Torunia (adaptacja pomieszczeń), Centrum Integracji Społecznej „CISTOR” (prace wykończeniowej w docelowej siedzibie). 

Grupa opiekunów - porządkowych oferowała szeroko rozumiane usługi opiekuńcze: od opieki nad dzieckiem do osobistej opieki nad osobą starszą, chorą czy niepełnosprawną. Uczestniczki były przygotowywane do przeprowadzania czynności higienicznych, przygotowywania dietetycznych posiłków, karmienia przez sondę czy stosowania masaży     przeciwodleżynowych i rozgrzewających. Ponadto uczestniczki miały za sobą praktyki w Środowiskowym Domu Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta, Szpitalu Psychiatrycznym, Domu Pomocy Społecznej, Fundacji „Daj Szansę” oraz w Hospicjum „Światło”.

ZREALIZOWANE ZLECENIA: opieka nad dwudziestoma osobami z terenu miasta Torunia. 

Grupy gońców – porządkowych zajmowały się pracami porządkowymi na obszarze podległym ADM 5 w Toruniu odpowiadali za czystość wewnątrz budynków mieszkalnych i wokół budynków a także pielęgnowali tereny zielone (koszenie, grabienie). W swojej pracy uczestnicy wykorzystywali nowoczesny sprzęt (kosiarki, pilarki, narzędzia do sprzątania), posiedli również wiedzę z zakresu konserwacji i drobnych napraw narzędzi oraz zasad korzystania ze środków chemicznych.

ZREALIZOWANE ZLECENIA: sprzątanie terenów podległych ADM w Toruniu (budynki oraz tereny zielone), przeprowadzka biura i prace porządkowe na rzecz Fundacji Konsultingu i Rehabilitacji w Toruniu. 

Projekt ukończyło 19 osób, spośród nich 16 nabyło prawo do zatrudnienie wspieranego (na mocy ustawy o zatrudnieniu socjalnym z 2003r.). W ciągu miesiąca od momentu zakończenia projektu 13 uczestników podjęło pracę.

Z realizacji projektu skorzystali także pracownicy projektu, którzy wzięli udział w szkoleniu dotyczącym możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych UE, oraz pracodawcy, którzy wzięli udział w spotkaniu informacyjnych dot. możliwości, jakie daje zatrudnienie wspierane.

Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane działania, podjęto również wiele dodatkowych inicjatyw. Dzięki temu nie tylko osiągnięte zostały wszystkie założone cele, ale także uzyskano efekty dodatkowe(utworzenie strony internetowej, utworzenie samorządu uczestników, powstanie nieformalnych grup wsparcia, rozpropagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, przełamywanie stereotypów społecznych dotyczących obrazu osób wykluczonych, rozpowszechnienie idei CIS).

W trakcie realizacji projektu wypracowane zostały standardy pracy Centrum Integracji Społecznej, na których z powodzeniem wzorują się powstałe później CIS-y, a także inne instytucje zajmujące się problematyką wykluczenia społecznego.

drukuj  
Nasi partnerzy: